Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Sivupalkki

wiki:lentokenttä

Lentokenttä

Määritelmä

Lentokoneiden lähtö- ja laskeutumiskenttä, lentoasema

Kuvaus

Toisen maailmansodan lentokentistä osa on hylätty kokonaan ja osa on edelleen aktiivisessa ilmailukäytössä. Hylättyjen lentokenttien alueella voi esimerkiksi olla kiito- ja rullausratojen jäännösten ohella lentokoneiden sirpalesuojia, henkilöstön suojahuoneita, ajoneuvosuojia, parakin pohjia, teltanpohjia, ilmatorjunta-asemien jäännöksiä, juoksuhautoja ja puolustuskaivantoja. Vesilentoasemiin saattaa liittyä laiturirakenteita, ramppeja, poijuja ja lentokone- ja venesuojia. On huomionarvoista, että myös käytössä olevien lentokenttien ympäristössä saattaa olla arkeologista kulttuuriperintöä1). Jääkentät ovat arkeologinen kuriositeetti. Järvien pohjissa saattaa olla kentän toimintaan liittyvää esineistöä ja mm. kentän pinnoitteena käytettyä hiekkaa.

Saksalaisten Lapissa tuhoamien lentokenttien arkeologisessa tutkimuksessa on otettava huomioon maastossa mahdollisesti yhä olevat räjähteet.

Historia ja käyttö

Suomen ilmavoimilla oli toisen maailmansodan aikana päälentokenttien (esim. Malmi ja Utti) ohella useita apukenttiä ja työkenttiä2). Lisäksi Saksan Luftwaffen Luftflotte 5:llä oli Lapissa useita lentokenttiä (Kemi, Kemijärvi, Nautsi, Salmijärvi, Pudasjärvi, Rovaniemi, Sodankylä, Vuotso). Myös Porissa oli saksalaisten lentokenttä. Tilapäisinä lentokenttinä käytettiin talvisin usein jäätynyttä merta tai järviä (esim. Inarin Nikulanperän jääkenttä). Toisen maailmansodan aikana toimi myös joitakin vesilentoasemia.

Ajoitus

Toinen maailmansota

Levintä

Koko Suomi

Suojelustatus

Toisen maailmansodan kohteet eivät ole muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, mutta ne tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa kohteiden historiallisen merkityksen takia. Ks. Museoviraston ohje Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet.

Lähteet

Nikunen, Heikki & Talvitie, Jyrki K. & Keskinen, Kalevi (toim.) 2011. Suomen ilmansodan pikkujättiläinen. WSOY.

Muu kirjallisuus

Viitteet

1) Esim. Porin lentokenttä, muinaisjäännösrekisteritunnus 1000023909.
2) Ks. Nikula, Talvitie & Keskinen 2011: s. 57 Talvisodan lentotukikohdat ja s. 191 Jatkosodan lentokentät.
wiki/lentokenttä.txt · Viimeksi muutettu: 2022/09/02 15:45 / Helena Ranta