Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Sivupalkki

wiki:skanssi


Skanssi

Määritelmä

yksinkertainen maavallivarustus

Kuvaus

Skanssit ovat yleensä yksinkertaisia, suoria, pyöreähköjä tai kulmikkaita maa- ja kivivalleja. Korkeudeltaan ne voivat olla metristä jopa kolmeen metriin. Vallin pituus on tavallisesti kymmenen metrin molemmin puolin. Skanssit ovat usein tykkiasemia eli pattereita.

Skanssit voivat muistuttaa myös redutteja (ks. linnoitussanasto: redutti) eli ne ovat maavallien ympäröimiä, pohja-alaltaan nelikulmaisia, osin tai kokonaan suljettuja varustuksia.1)

Myös isompia maavallilinnoituksia ja -linnakkeita kutsutaan kirjallisuudessa usein skansseiksi.

Historia ja käyttö

Skanssien historiaa ei ole juurikaan tutkittu arkeologisesti. Monia 1500- ja 1600-lukujen linnoitteita samoin kuin seuraavan vuosisadan bastionilinnoitusten ajan pikkulinnakkeita voidaan pitää skansseina (ks. linnakkeet 1500- ja 1600-luku ja bastionilinnoitukset). Myös taistelupaikkojen yhteyteen tykkipatterien suojaksi tehdyt maavallit muistuttavat tyypiltään skansseja.

Ensimmäisen maailmansodan alkuvaiheessa vuonna 1914 rakennettiin Helsingin ympärille skansseja muistuttavia maasta ja kivestä koostuneita kenttälinnoitusvalleja.2)

Ajoitus

Keskiaika–1900-luku

Levintä

Ruotsin vallan ajan Suomi.

Suojelustatus

Skanssit ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Ks. Museoviraston ohje Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet.

Lähteet

Kaskinen Ilkka & Protassova, Varvara & Rosén, Helena 2011. Linnoitussanastoa. Julkaisussa Suhonen, V.-P. (toim.): Suomalaiset linnoitukset 1720-luvulta 1850-luvulle: 42–53. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
Lagerstedt, John 2014. Helsinki, Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhyke. Inventointiselvitys 2014. Tutkimusraportti Museoviraston arkistossa.

Muu kirjallisuus

Kauranen, Veli 2005. Suomen vanhat linnat, kartanolinnat, linnoitukset ja skanssit. Suomen tykistömuseon julkaisuja n:o 3.
Lovén, Christian 1996. Medeltida borgar och befästningar i det medeltida Sverige. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar. Antigveriska serien 40. Motala.
Nationalencyklopedin, skans. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skans (luettu 8.3.2016)

Viitteet

1) Kaskinen et al. 2011
2) Lagerstedt 2014: 18.
You could leave a comment if you were logged in.
wiki/skanssi.txt · Viimeksi muutettu: 2020/10/19 11:08 / Helena Ranta