Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Sivupalkki

wiki:piilopirtti


Piilopirtti

Määritelmä

syrjäinen ja vaikeasti löydettävissä oleva asumus, jota on käytetty piilopaikkana rauhattomina aikoina

Kuvaus

Syrjäisiin metsiin, saariin ja saloseuduille rakennettiin pieniä piilopirttejä, jonne perhe, karja ja omaisuus vietiin turvaan. Myös kallioluolia kerrotaan käytetyn pakopaikkoina. Metsissä asuivat myös venäläisiä vastustaneet sissit, jotka toimivat etenkin Savossa ja Kainuussa.

Piilopirttien sijoja ja pakopaikkoina käytettyjä luolia tunnetaan tarinoiden, perimätiedon ja paikannimien pohjalta. Lisäksi metsistä löytyy kiukaanpohjia ja muita väliaikaisiin asumuksiin viittaavia jäännöksiä, joita on arveltu piilopirttien paikoiksi. Kysymyksessä voivat olla myös elinkeinojen harjoittamiseen liittyvät tilapäisasumusten paikat, kuten karjamajat. Kohteen osoittaminen nimenomaan piilopirtin paikaksi voi olla vaikeaa.

Piilopirtit lienevät pääosin yksinkertaisia majamaisia rakennuksia, joiden jäännöksiä voi olla vaikea havaita maastossa. Ne muistuttanevat ulkoisesti ns. miilumajoja, mäkitupia ja pienempiä torppia. Rakennusten tulisijoista saattaa olla näkyvillä lohko- tai luonnonkivistä koostuvia kiukaita. Piilopirttien paikat saattavat näkyä kuopanteina. Rakennusten seinälinjat voivat erottua maastossa kivi- ja maavalleina tai pelkkinä kulmakivinä. Rakennuksia on saatettu perustaa myös suoraan maanpäälle ja rakentaa osittain kuoppiin. Piilopirtteihin voi liittyä myös ruoanvalmistukseen käytettyjä, rakennusten ulkopuolella olevia kiviuuneja (vrt. ryssänuuni). Myös karjalle on voitu rakentaa suoja piilopirttien yhteyteen (vrt. karjamaja).

Historia ja käyttö

Isonvihan aikaiseen venäläismiehitykseen liittyy tietoja ja tarinoita metsiin paenneista ihmisistä, jotka piiloutuivat pelätessään henkensä, eläintensä ja omaisuutensa puolesta. Lisäksi he halusivat välttyä väenotoilta Venäjän armeijaan tai pakkotöihin. Eniten miehityssotilaita oli Länsi-Suomessa. Siviiliväestöön kohdistunut sorto näyttää olleen suurinta Pohjanmaalla, jossa oli myös eniten pakoon lähteneitä. Venäläissotilaat ryöstelivät ja polttivat kyliä sekä surmasivat ja vangitsivat talonpoikia 1).

Ajoitus

Isoviha 1713–1721. Piilopirttejä on luultavasti käytetty myös muina rauhattomina aikoina.

Levintä

Piilopirttejä tunnetaan Pohjanmaalta2). Niitä on kuitenkin luultavasti myös muualla Suomessa3).

Suojelustatus

Piilopirttien jäännökset ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.

Lähteet

Halila, Aimo 1984. Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia IV. Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi suuren Pohjan sodan ja isonvihan aikana 1700–1721. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton ja Lapin maakuntaliiton yhteinen historiatoimikunta.
Muinaisjäännösrekisteri https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_default.aspx
Niukkanen, Marianna 2009. Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset, tunnistaminen ja suojelu. Museoviraston rakennushistorian osaston oppaita ja ohjeita 3.

Muu kirjallisuus

Viitteet

1) ks. esim. Halila 1984: 44–62
2) Halila 1984: 47
3) esim. Pyhtää Pirtnuora Rekniskorpi

Keskustelu

OletaBlick, 2022/02/23 19:29

These problems or issues are not such a big thing it can be solved by experts advice. I am glad to find this paymetodoyourhomework reviews blog while looking for blogs, and people are really making their voice here on every doubts related to android which will help them further.

Michael Lowe, 2021/09/07 09:25

The academic schedule of students is packed with coursework, projects, and deadlines. Students often feel stressed and anxious after completing such assignments, despite gaining a thorough understanding of the topic.
If you force yourself to study for long hours, your brain will be worn out, and your retention abilities will be impaired. Timely breaks are essential to staying relaxed and doing the things you enjoy. Make sure to maintain a healthy balance between education, work, and leisure.
Practicing these tips will lead to positive results by taking take my course help.
Do not waste time if you feel the need to consult these experts. Your task will be in safe hands if you seek help from Take My Exam. Our Ph.D. and experienced experts will provide you with low-cost Take My course help. Our experts can help you with your academic assignments 24/7, so hurry up and hire them to get grades!

You could leave a comment if you were logged in.
wiki/piilopirtti.txt · Viimeksi muutettu: 2020/10/20 18:08 / Helena Ranta