Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Sivupalkki

wiki:traverssi


Traverssi

Määritelmä

taistelu- tai yhdyshaudan kahteen osaan jakava varustus

Kuvaus

Traverssi voi olla bastionilinnoituksissa oleva muuri tai rakennus, joka jakaa puolustuslinjan kahteen toisistaan riippumattomaan osaan tai ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikainen keinotekoinen valli, joka jakaa taistelu- tai yhdyshaudan erillisiin osiin.

Bastionilinnoituksissa traversseja on usein ampumatasolla tykkiaukkojen väleissä. Venäläisissä lähteissä kuvaillaan traverssia nimenomaan vallihaudan jakavana vallina/muurina, joka rajoittaa myös pitkittäistä tulitusta. Linnoitusta kohti hyökkäävä osapuoli rakensi myös traversseja lähestymishautoihinsa.

Traversseja on yleisesti myös ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikaisissa taistelu- ja yhdyshaudoissa. Travessit näkyvät kallioon louhituissa ja maahan kaivetuissa haudoissa hammasmaisena kuviona. Usein traverssit ovat neliöitä tai suorakulmioita, joiden molempia puolia sivuavat haudat.

Historia ja käyttö

Travessit liittyvät keskiajalta alkaneeseen tuliaseiden ja erityisesti tykkien kehitykseen. Ne ovat yksinkertainen tapa ehkäistä tykkien ammusten sirpaleiden vaikutusta ja tulittamista pitkin hautoja. Traverssit ovat edelleen tyypillinen piirre taistelu- ja yhdyshaudoissa.

Ajoitus

1600–1900-luku

Levintä

Koko Suomi

Suojelustatus

Bastionlinnoituksiin liittyvät traverssit ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.

Ensimmäisen maailmansodan traverssit ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Toisen maailmansodan kohteet eivät ole kiinteitä muinaisjäännöksiä, mutta ne tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa kohteiden historiallisen merkityksen takia. Ks. Museoviraston ohje Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet.

Lähteet

Lagerstedt, John 2012. Salpalinja, sotahistoriallisten kohteiden arkeologinen inventointi 2009–2012. Tutkimusraportti Museoviraston arkistossa.
Lagerstedt, John 2014. Viaporin maarintama. Retkiopas ensimmäisen maailmansodan linnoitteille. Helsingin kaupunginmuseo.
Lagerstedt, John & Laulumaa, Vesa 2014. Helsinki, Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhyke. Inventointiselvitys. Museovirasto, arkeologiset kenttäpalvelut. Tutkimusraportti Museoviraston arkistossa.

Muu kirjallisuus

Adel, Vadim 2003. Ensimmäisen maailmansodan aikaisten linnoitusten kartoitus Urjalankylässä. Pirkanmaan alta: arkeologisia tutkimuksia 4 (2003): 66–72.
Adel, Vadim 2009. I maailmansodan aikaisten linnoitusten inventointi Tampereen Pispalassa. Pirkanmaan alta: arkeologisia tutkimuksia 10 (2009): 70–80.
Arimo, R. 1981. Suomen linnoittamisen historia 1918–1944. Helsinki.
Bartoshevitsh, J.V., Stanijevitsh, V. B. & Jakovlev, V. V. 1917. Polevaja fortifikacija. Pietari.
Haapala, Pertti & Hoppu, Tuomas (toim.) 2009. Sisällissodan pikkujättiläinen. Helsinki .
Laaksonen, Lasse 1980. Ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitukset Helsingissä. Museoviraston rakennushistorian osasto, julkaisu 9, 2/79. Museovirasto, Helsinki.
Lagerstedt, John 2008. Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet Suomessa. Sotilaskäytöstä suojelukohteiksi. Pro gradu ‐tutkielma. Helsingin yliopisto.
Laine, Sirkku 1996a. Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 1996:3. Helsinki.
Laine, Sirkku 1996b. Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä. Hoito-ohje. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 1996:4. Helsinki.
Laine, Sirkku 1998. Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Espoossa. Espoon kaupungin tekninen keskus, Espoo.
Löfgren, Kaj-Erik 1974. Helsingin maa- ja merilinnoitus. Sotahistoriallinen seura ja Sotamuseo, Vuosikirja VIII: 67–102. Sotahistoriallinen seura, Helsinki.
Manninen, Markus 2000. Viapori. Maalinnoitus ensimmäisessä maailmansodassa 1914–1918. Sotamuseo.
Takala, Hannu 1998. Taistelu Lahdesta 1918. Lahden kaupungin historiallinen museo.

Viitteet

You could leave a comment if you were logged in.
wiki/traverssi.txt · Viimeksi muutettu: 2020/10/20 16:13 / Helena Ranta